پنجشنبه, 26 مرداد 1396
 
 
صفحه اصلی

 

فرزاد جعفرکاظمی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

آدرس: تهران - انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - بعد از پل چهارم - 45 متری آهنگ - دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

ایمیل: fj_kazemi(at)azad.ac.ir

فاکس: 021.66572717

معرفی مختصر

مدیر عامل شرکت مهرتاب انرژی (آموزش انرژی خورشیدی) (www.mehrtabenergy.com)

 

شروع دوره های تابستانی آموزش انرژی خورشیدی

 

 

              

  https://www.instagram.com/mehrtabenergy/